MÜHƏNDİS XİDMƏTLƏRİ

Konseptual dizayn, Genplan layihələri, Memarlıq-dizayn işləri və əlaqəli bölmələr, Fasad dizaynı, Struktur layihələndirmə hesabatları, Dəmir-beton və polad konstruksiyaların dizayn çertyojları

LAYİHƏLƏNDİRMƏ XİDMƏTLƏRİ

Detallı dizayn çertyojları, Sənaye və istehsalar müəssisələrinin çertyojları, Smeta-planlama işləri, Mexanik layihələr, Elektrik sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması

İNŞAAT XİDMƏTLƏRİ

Tikinti işlərinin planlaması və iş həcmlərinin təhlükəsiz, keyfiyyətli və effektiv şəkildə icrası, habelə aparılması. SƏTƏM üzrə planlama işlərinin görülməsi. Anbar sisteminin tədbiqi və tikinti müddəti boyunca nəzarətinin aparılması.

İNŞAAT XİDMƏTLƏRİ

Ümumi inşaat işlərinin görülməsi: tikinti ərazisinin hazırlanması, təməl çuxurunun qazılması, təməlin qoyulması, montaj və demontaj, habelə təhvil-təslim işləri.

LAYİHƏNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Layihənin icra strategiyasının, icra planlarının və prosedurlarının hazırlanması, Müştərinin tələblərinə uyğun olaraq layihə spesifikasiyalarının hazırlanması, Tender sənədlərinin hazırlanması, Tikinti işlərinin idarə edilməsi

LAYİHƏNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Sənaye tikinti layihələrinin icrası, Layihənin uyğunlaşdırılması və təsdiqləmə prosesinin idarə edilməsi, Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit tələblərinin idarə edilməsi, Layihənin dəyərinin qiymətləndirilməsi və nəzarəti, Risklərin müəyyənləşdirilməsi və azaldılması

12 Najafgulu Rafiyev str., Khatai dist., Baku, Azerbaijan